an online Instagram web viewer

#소통해요 medias

Photos

[ THẢO ]
05:40 UPDATE 
Chchihqan :))
- Mấy bạn được đó :> không phải cứ kích đểu mình là mình không dám phản kháng đâu :> đừng có khinh mình :> mình sẽ cho các bạn trố mắt đó :>
.
.
.
.
.
.
.
. .
. | A4nkucl | :)))
.- #선팔하면맞팔 #맞팔 #선팔 #셀카 #셀피 #주말 #홍대 #스타벅스 #혼자 #아이폰 #좋아요 #인스타그램 #소통해요 #먹스타그램 #오늘 #데이트 #아침 #일요일 #오오티디 #코스트코 #카메라 #심심해 #맛스타그램 #얼스타그램
[ THẢO ] 05:40 UPDATE Chchihqan :)) - Mấy bạn được đó :> không phải cứ kích đểu mình là mình không dám phản kháng đâu :> đừng có khinh mình :> mình sẽ cho các bạn trố mắt đó :> . . . . . . . . . . | A4nkucl | :))) .- #선팔하면맞팔  #맞팔  #선팔  #셀카  #셀피  #주말  #홍대  #스타벅스  #혼자  #아이폰  #좋아요  #인스타그램  #소통해요  #먹스타그램  #오늘  #데이트  #아침  #일요일  #오오티디  #코스트코  #카메라  #심심해  #맛스타그램  #얼스타그램 
ㅋㅋ
ㅋㅋ
Volteeeeeeei
Volteeeeeeei
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦
-
[💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers
@theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic
[💯]comment "ifb" ALOT
-
#gainpost #gaintrick #gainparty #arianagrande #justinbieber #쌩얼 #못생김주의 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영 #선팔하면맞팔 #선팔 #선팔환영 #선팔맞팔 #선팔좋아요 #팔로워 #팔로우 #팔로미 #팔로잉 #좋아요 #댓글 #소통해요 #일스타그램 #인스타 #페이스북 #찍스타그램 #셀스타그램 #얼스타그램 #gainpost #gaintrick
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦 - [💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers @theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic [💯]comment "ifb" ALOT - #gainpost  #gaintrick  #gainparty  #arianagrande  #justinbieber  #쌩얼  #못생김주의  #맞팔댓글  #맞팔좋아요  #맞팔  #맞팔해요  #맞팔댓글  #맞팔환영  #선팔하면맞팔  #선팔  #선팔환영  #선팔맞팔  #선팔좋아요  #팔로워  #팔로우  #팔로미  #팔로잉  #좋아요  #댓글  #소통해요  #일스타그램  #인스타  #페이스북  #찍스타그램  #셀스타그램  #얼스타그램  #gainpost  #gaintrick 
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦
-
[💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers
@theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic
[💯]comment "ifb" ALOT
-
#gainpost #gaintrick #gainparty #arianagrande #justinbieber #쌩얼 #못생김주의 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영 #선팔하면맞팔 #선팔 #선팔환영 #선팔맞팔 #선팔좋아요 #팔로워 #팔로우 #팔로미 #팔로잉 #좋아요 #댓글 #소통해요 #일스타그램 #인스타 #페이스북 #찍스타그램 #셀스타그램 #얼스타그램 #gainpost #gaintrick
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦 - [💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers @theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic [💯]comment "ifb" ALOT - #gainpost  #gaintrick  #gainparty  #arianagrande  #justinbieber  #쌩얼  #못생김주의  #맞팔댓글  #맞팔좋아요  #맞팔  #맞팔해요  #맞팔댓글  #맞팔환영  #선팔하면맞팔  #선팔  #선팔환영  #선팔맞팔  #선팔좋아요  #팔로워  #팔로우  #팔로미  #팔로잉  #좋아요  #댓글  #소통해요  #일스타그램  #인스타  #페이스북  #찍스타그램  #셀스타그램  #얼스타그램  #gainpost  #gaintrick 
4월 26일 4시 46분 하늘
아아아아아 외롭도다 놀고싶다아아아 #오버워치 #배틀태그 자이언티#31207

#일상 #구름 #하늘 #풍경 #사진 #찍스타그램 #신촌 #홍대 #드러머 #94 #drummer #musician #music #선팔 #선팔하면맞팔가요 #팔로우 #팔로우미 #follow4follow #맞팔 #맞팔환영 #소통 #소통해요
#모임

올만에 모인 피오피강사들
지금은 제각각 다른일들을 하고있지만
시간을 쪼개서 만난 모임이라 더 값진시간들
.
.
#목요일저녁#피오피모임#즐거웠어요
#마산맛집#양덕맛집#수제갈비#초벌삼겹
#카페#맛스타#먹스타#워킹맘#데일리
#소소한하루#소통해요#아줌마그램
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦
-
[💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers
@theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic
[💯]comment "ifb" ALOT
-
#gainpost #gaintrick #gainparty #arianagrande #justinbieber #쌩얼 #못생김주의 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영 #선팔하면맞팔 #선팔 #선팔환영 #선팔맞팔 #선팔좋아요 #팔로워 #팔로우 #팔로미 #팔로잉 #좋아요 #댓글 #소통해요 #일스타그램 #인스타 #페이스북 #찍스타그램 #셀스타그램 #얼스타그램 #gainpost #gaintrick
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦 - [💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers @theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic [💯]comment "ifb" ALOT - #gainpost  #gaintrick  #gainparty  #arianagrande  #justinbieber  #쌩얼  #못생김주의  #맞팔댓글  #맞팔좋아요  #맞팔  #맞팔해요  #맞팔댓글  #맞팔환영  #선팔하면맞팔  #선팔  #선팔환영  #선팔맞팔  #선팔좋아요  #팔로워  #팔로우  #팔로미  #팔로잉  #좋아요  #댓글  #소통해요  #일스타그램  #인스타  #페이스북  #찍스타그램  #셀스타그램  #얼스타그램  #gainpost  #gaintrick 
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦
-
[💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers
@theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic
[💯]comment "ifb" ALOT
-
#gainpost #gaintrick #gainparty #arianagrande #justinbieber #쌩얼 #못생김주의 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영 #선팔하면맞팔 #선팔 #선팔환영 #선팔맞팔 #선팔좋아요 #팔로워 #팔로우 #팔로미 #팔로잉 #좋아요 #댓글 #소통해요 #일스타그램 #인스타 #페이스북 #찍스타그램 #셀스타그램 #얼스타그램 #gainpost #gaintrick
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦 - [💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers @theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic [💯]comment "ifb" ALOT - #gainpost  #gaintrick  #gainparty  #arianagrande  #justinbieber  #쌩얼  #못생김주의  #맞팔댓글  #맞팔좋아요  #맞팔  #맞팔해요  #맞팔댓글  #맞팔환영  #선팔하면맞팔  #선팔  #선팔환영  #선팔맞팔  #선팔좋아요  #팔로워  #팔로우  #팔로미  #팔로잉  #좋아요  #댓글  #소통해요  #일스타그램  #인스타  #페이스북  #찍스타그램  #셀스타그램  #얼스타그램  #gainpost  #gaintrick 
#마지막수업 진짜 아쉽다....
재료 사서 연습해야할 필요성을 느낀다!
바쁜 직장 생활 와중에 배우길 잘한 것 같다❤️
.
.
.
#일상 #떡케익 #앙금플라워 #앙금플라워연습 #앙금플라워케이크 #앙금플러워떡케익 #케익 #앙금케익 #친구해요 #꽃 #소통해요 #맞팔해요
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦
-
[💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers
@theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic
[💯]comment "ifb" ALOT
-
#gainpost #gaintrick #gainparty #arianagrande #justinbieber #쌩얼 #못생김주의 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영 #선팔하면맞팔 #선팔 #선팔환영 #선팔맞팔 #선팔좋아요 #팔로워 #팔로우 #팔로미 #팔로잉 #좋아요 #댓글 #소통해요 #일스타그램 #인스타 #페이스북 #찍스타그램 #셀스타그램 #얼스타그램 #gainpost #gaintrick
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦 - [💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers @theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic [💯]comment "ifb" ALOT - #gainpost  #gaintrick  #gainparty  #arianagrande  #justinbieber  #쌩얼  #못생김주의  #맞팔댓글  #맞팔좋아요  #맞팔  #맞팔해요  #맞팔댓글  #맞팔환영  #선팔하면맞팔  #선팔  #선팔환영  #선팔맞팔  #선팔좋아요  #팔로워  #팔로우  #팔로미  #팔로잉  #좋아요  #댓글  #소통해요  #일스타그램  #인스타  #페이스북  #찍스타그램  #셀스타그램  #얼스타그램  #gainpost  #gaintrick 
i will not tolerate any pretty girls slander [#britneyspears]
교복말고 다른 옷입고싶다규우우우
교복말고 다른 옷입고싶다규우우우
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦
-
[💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers
@theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic
[💯]comment "ifb" ALOT
-
#gainpost #gaintrick #gainparty #arianagrande #justinbieber #쌩얼 #못생김주의 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영 #선팔하면맞팔 #선팔 #선팔환영 #선팔맞팔 #선팔좋아요 #팔로워 #팔로우 #팔로미 #팔로잉 #좋아요 #댓글 #소통해요 #일스타그램 #인스타 #페이스북 #찍스타그램 #셀스타그램 #얼스타그램 #gainpost #gaintrick
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦 - [💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers @theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic [💯]comment "ifb" ALOT - #gainpost  #gaintrick  #gainparty  #arianagrande  #justinbieber  #쌩얼  #못생김주의  #맞팔댓글  #맞팔좋아요  #맞팔  #맞팔해요  #맞팔댓글  #맞팔환영  #선팔하면맞팔  #선팔  #선팔환영  #선팔맞팔  #선팔좋아요  #팔로워  #팔로우  #팔로미  #팔로잉  #좋아요  #댓글  #소통해요  #일스타그램  #인스타  #페이스북  #찍스타그램  #셀스타그램  #얼스타그램  #gainpost  #gaintrick 
아 미쳤네ㅠㅠ
하루 24간을 내리 자버렸네
머리는 깨질거 같고 속쓰리고 배고프고
친구는 히죽 거리고
근데 넌 왜케 멀쩡하냐ㅡᆢㅡ
해장하러 가자 죽겠다ㅠㅠ
#미침#24시간
#머리#머리깨질듯#속쓰림#배고프다
#친구 #히죽히죽 #멀쩡 #해장 
#선팔 #선팔하면맞팔 #맞팔 #인친스타그램 #인친 #소통 #소통해요 #지인 #날씨좋다
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦
-
[💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers
@theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic
[💯]comment "ifb" ALOT
-
#gainpost #gaintrick #gainparty #arianagrande #justinbieber #쌩얼 #못생김주의 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영 #선팔하면맞팔 #선팔 #선팔환영 #선팔맞팔 #선팔좋아요 #팔로워 #팔로우 #팔로미 #팔로잉 #좋아요 #댓글 #소통해요 #일스타그램 #인스타 #페이스북 #찍스타그램 #셀스타그램 #얼스타그램 #gainpost #gaintrick
WANT GAIN +100 ACTIVEST FOLLOWERS?READ BELOWW💦 - [💫]follow @haylijah.forever & @daniel.gillies.vamp & @phoebe.hayley.wolf @daniel.jensen.lovers @theoriginals.vines [🍥]follow all who liked this pic [💯]comment "ifb" ALOT - #gainpost  #gaintrick  #gainparty  #arianagrande  #justinbieber  #쌩얼  #못생김주의  #맞팔댓글  #맞팔좋아요  #맞팔  #맞팔해요  #맞팔댓글  #맞팔환영  #선팔하면맞팔  #선팔  #선팔환영  #선팔맞팔  #선팔좋아요  #팔로워  #팔로우  #팔로미  #팔로잉  #좋아요  #댓글  #소통해요  #일스타그램  #인스타  #페이스북  #찍스타그램  #셀스타그램  #얼스타그램  #gainpost  #gaintrick 
일반화.여성화.아동화.노인화

#일상스타그램 #소통해요 #셀스타그렘
★★
#커플 #부부 #신혼 #셀카 #셀기꾼
-
어제 #페이스북 글을 하나 봤는데 #연인 사이여도 본인 동의없이 #사진 막 올리는걸 싫어하는 남자들이 많다고 한다.😅 그래서 난 남편이지만 #배려심 많은 #신여성 ㅋㅋ 올려두되는지 동의 구하고 올림ㅋ😜📷
-
-
#술 많이 안 마셨는데 남표니만 #빨개요 🙊🍺🍻
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#모임 #맥주 #맥주집 #송우리 #혼자 #뒤에서 #얼굴 #작게 #나왔네 #치사해 #귀여워서 #봐준다 #연하남
★★ #커플  #부부  #신혼  #셀카  #셀기꾼  - 어제 #페이스북  글을 하나 봤는데 #연인  사이여도 본인 동의없이 #사진  막 올리는걸 싫어하는 남자들이 많다고 한다.😅 그래서 난 남편이지만 #배려심  많은 #신여성  ㅋㅋ 올려두되는지 동의 구하고 올림ㅋ😜📷 - - #술  많이 안 마셨는데 남표니만 #빨개요  🙊🍺🍻 - - - - - - - - - - #모임  #맥주  #맥주집  #송우리  #혼자  #뒤에서  #얼굴  #작게  #나왔네  #치사해  #귀여워서  #봐준다  #연하남 
이슬은 3일째 나오고 있다 ( ˊ• ·̭ •̥ )
근데 임신전 생리통이 심했어서...
이게 진통인지 생리통ㅋㅋㅋㅋ인지
이정돈 참을만한데 그럼 진진통이 아니겠지?;
난 집에서 참을수 있을만큼 참다가 가고싶은데 😂
일단 오늘은 진진통이 오길바라면서
많이 걸어봐야겠다 😂
.
.
.
#육아맘 #소통해요 #알려주세요
#궁금해요 #예비맘 #맘스타그램 #육아소통
#소통해요 #소통스타그램 #소통그램
#예비맘스타그램 #예비닭띠맘 #예비딸맘
#닭띠예비맘 #오늘 #하루 #일상 #morning 
#goodmorning
이슬은 3일째 나오고 있다 ( ˊ• ·̭ •̥ ) 근데 임신전 생리통이 심했어서... 이게 진통인지 생리통ㅋㅋㅋㅋ인지 이정돈 참을만한데 그럼 진진통이 아니겠지?; 난 집에서 참을수 있을만큼 참다가 가고싶은데 😂 일단 오늘은 진진통이 오길바라면서 많이 걸어봐야겠다 😂 . . . #육아맘  #소통해요  #알려주세요  #궁금해요  #예비맘  #맘스타그램  #육아소통  #소통해요  #소통스타그램  #소통그램  #예비맘스타그램  #예비닭띠맘  #예비딸맘  #닭띠예비맘  #오늘  #하루  #일상  #morning  #goodmorning 
당신이 바로 꽃입니다.💐💐💐
꽃을 닮은 당신이 아름답습니다.
오늘 하루도
잡초가 되기보단
꽃이 됩시다!
.
.
#꽃 #꽃길 #좋아요❤️ #아침에 #명언 #나의 #활력 소#아름다운 #나이 #셀피📷 #셀스타그램 #인스타그램그램 #선팔하면맞팔 #선팔맞팔환영 #하루에한줄 #좋아요👍 #소통해요 #소중한사람 #사랑해❤ #데일리 #일상💕 #시작
예쁜꽃한가득오는 #금요일 🤗🤗🤗믿고맡겨주시는고객님 감사합니다 예쁜꽃들 한가득~^^*
⛤⛥⛦⛧ 어버이날상품 예약받아요 ⛤⛥⛦⛧ 👯👯👪💑👫👭👬💏🙆 ✅월.수.금 항상 서울서 최상급 꽃으로 작업해드려요🤗🤗🤗 저희는 신선한 꽃을 제공해드리기위해 주문받은이후에 작업해드립니다. 🙇🙇🙇🙇🙇 💐💐💐💐💐💐 #꽃스타그램 #출근준비 #꽃모닝 🤗🙆🙆🙆 #포항꽃 #주말 #스윗플라워앤가든 #꽃집 #꽃다발 #꽃바구니 #럽스타그램 #출근길 #프로포즈 #포항예쁜꽃집 #카네이션 #어버이날꽃 #어버이날 #데일리그램 #인스타그램 #꽃배달 #포항맘 #포항꽃집 #포항 #여행 #소통해요 #맞팔해요 #데일리 #맞팔 #소통
예쁜꽃한가득오는 #금요일  🤗🤗🤗믿고맡겨주시는고객님 감사합니다 예쁜꽃들 한가득~^^* ⛤⛥⛦⛧ 어버이날상품 예약받아요 ⛤⛥⛦⛧ 👯👯👪💑👫👭👬💏🙆 ✅월.수.금 항상 서울서 최상급 꽃으로 작업해드려요🤗🤗🤗 저희는 신선한 꽃을 제공해드리기위해 주문받은이후에 작업해드립니다. 🙇🙇🙇🙇🙇 💐💐💐💐💐💐 #꽃스타그램  #출근준비  #꽃모닝  🤗🙆🙆🙆 #포항꽃  #주말  #스윗플라워앤가든  #꽃집  #꽃다발  #꽃바구니  #럽스타그램  #출근길  #프로포즈  #포항예쁜꽃집  #카네이션  #어버이날꽃  #어버이날  #데일리그램  #인스타그램  #꽃배달  #포항맘  #포항꽃집  #포항  #여행  #소통해요  #맞팔해요  #데일리  #맞팔  #소통 
오반언니마켓
원가이하세일 시작됫어요~~~
어서어서 챙겨가세요❤️
#블로그마켓 #세일 #ootd #데일리그램 #소통해요 #일상스타그램 #젊줌마그램 #육아스타그램 #옷 #쇼핑
#금요일 #일상스타그램 #일상 #출근 #데일리그램 #데일리 #아침 #브런치 #오늘 #하루 #봄 #집 #힐링 #디저트 #불금 #나 #맞팔 #소통해요 #소통 #인친 #기분 #카페 #커피 #빙수 #화
아침부터 이 열받음을 어떻게 해결할까,, 사람에게 질리는날.. 다. 남.
출산 후 살이 안 빠져서 고민하지마세요😂😂
디톡스하면서 호르몬 조절하면 리즈몸매 유지는 가능합니다😍😍
.
.
.
#다이어트#백반#양산백반#운동#주말#주말근무#물류작업#맛집#맛스타그램#먹스타그램#먹부림#일상#백반스타그램#백반정식#맞팔해요#인친해요#소통해요#양산맛집#한상차림
.
.
언제든소통합니다
프로필로 오셔요👉👉@iyunmi6262
💌카톡ID shannon29 📲📲📲01074496593
출산 후 살이 안 빠져서 고민하지마세요😂😂 디톡스하면서 호르몬 조절하면 리즈몸매 유지는 가능합니다😍😍 . . . #다이어트 #백반 #양산백반 #운동 #주말 #주말근무 #물류작업 #맛집 #맛스타그램 #먹스타그램 #먹부림 #일상 #백반스타그램 #백반정식 #맞팔해요 #인친해요 #소통해요 #양산맛집 #한상차림  . . 언제든소통합니다 프로필로 오셔요👉👉@iyunmi6262 💌카톡ID shannon29 📲📲📲01074496593
#첫줄안녕
어제의 하늘. 예뿌다. 자연은 신비하다. 
나는 자연인이다....?!?!?! 아니다. 도시인이다. ㅋㅋ
가끔은 아무 생각 없이 혼자 숲속으로..혹은 그 어떤 곳으로 떠나고 싶다는 생각을 한다. 누구나 그렇겠지.. #그냥 #그렇다고 ~ .
.
.
.
.
#끄적끄적 #자연 #하늘 #이뿌다 #항상옳다 #그라데이션 #하나님의선물 #자연인 #아니다 #오해금지 #도시인 #차도남은 #아니다 #어제 #yesterday #떠날까 #훌쩍 #일상 #데일리 #소통해요
#첫줄안녕  어제의 하늘. 예뿌다. 자연은 신비하다. 나는 자연인이다....?!?!?! 아니다. 도시인이다. ㅋㅋ 가끔은 아무 생각 없이 혼자 숲속으로..혹은 그 어떤 곳으로 떠나고 싶다는 생각을 한다. 누구나 그렇겠지.. #그냥  #그렇다고  ~ . . . . . #끄적끄적  #자연  #하늘  #이뿌다  #항상옳다  #그라데이션  #하나님의선물  #자연인  #아니다  #오해금지  #도시인  #차도남은  #아니다  #어제  #yesterday  #떠날까  #훌쩍  #일상  #데일리  #소통해요 
Imagina Se Você Soasse Né
Imagina Se Você Soasse Né
숨참기 실패!
숨참기 실패!
꿀모닝^♡^ 아침시간 바쁘다 바빠😊

오늘은 예쁜 쉐이크통에 흔들어서 먹고 싶은날!! 쉐이크도 맛있지만 쉐이크볼이 이뻐서 더

맛있을때도 있다는건 안비밀😆

맛있는 음식은 예쁜 그릇에 담아서 먹어야죠😄😄 아침은 황제같이 저녁은 거지같이💕💕 #선팔하면맞팔#소통해요#선팔#맞팔#소통#쿠키쉐이크#건강한#아침식사#황제같이#화이팅# 불금#쉰나는하루#즐기면서#일하자#아자아자
꿀모닝^♡^ 아침시간 바쁘다 바빠😊 오늘은 예쁜 쉐이크통에 흔들어서 먹고 싶은날!! 쉐이크도 맛있지만 쉐이크볼이 이뻐서 더 맛있을때도 있다는건 안비밀😆 맛있는 음식은 예쁜 그릇에 담아서 먹어야죠😄😄 아침은 황제같이 저녁은 거지같이💕💕 #선팔하면맞팔 #소통해요 #선팔 #맞팔 #소통 #쿠키쉐이크 #건강한 #아침식사 #황제같이 #화이팅 # 불금#쉰나는하루 #즐기면서 #일하자 #아자아자